Đặt tiệc

Quan tâm đến việc đặt một bữa tiệc?

Chúng tôi đã có bạn bảo hiểm! Người lập kế hoạch tiệc cá nhân của chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra chủ đề, đồ trang trí và thiệp mời. Chúng tôi sẽ cung cấp đồ uống và khay đồ ăn nhẹ cho khách của bạn. Cần tối thiểu năm khách cho một bữa tiệc và người tổ chức tiệc sẽ được giảm giá đặc biệt về dịch vụ và sản phẩm.

Đặt tiệc